Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 9, 2014

Priv. til red.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 9, 2014.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Tysdag 25. februar
Kl. 11.30: Utanriksminister Brende svarer på Dok 8-forslaget frå Venstre om evaluering av Norges engasjement i Afghanistan. Utanriksministeren svarer også på to ulike interpellasjonar frå stortingsrepresentant Marit Nybakk og stortingsrepresentant Marianne Marthinsen.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 26. februar
Kl. 09:00 Utanriksminister Brende deltek på møte med sivilt samfunn om satsing på utdanning i utanriks- og utviklingspolitikken. Stad: UD

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef (utvikling) Astrid Versto, 901 92 920

Utanriksminister Brende møter Frankrikes utanriksminister Laurent Fabius. Stad: Paris

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, 404 08 314

Torsdag 27. februar
Kl. 10:30: Utanriksminister Brende møter Mabel van Oranje om kampen mot barneekteskap. Stad: UD 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Astrid Sehl, 922 84 752

Torsdag 27. februar – 3. mars
Utanriksminister Brende vitjar Singapore og Myanmar. Sjå priv. til red.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Svein Atle Michelsen, 971 07 379

Statssekretær Bård Glad Pedersen 
Måndag 24. februar
Kl. 10:15: Statssekretær Pedersen held eit foredrag om hovudlinja i norsk utanrikspolitikk for Forsvarets Høgskules sjefskurs. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 25. til torsdag 27. februar
Statssekretær Pedersen følgjer H.K.H. kronprins Haakons ferd til St. Petersburg. Sjå eigen priv. til red. Stad: St. Petersburg

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 27. februar
Kl. 14:30: Statssekretær Pedersen møter Georgias viseutanriksminister David Dondua. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Hans Brattskar

Tysdag 25. februar
Kl. 09.30: Statssekretær Brattskar møter direktør Hendrik van der Pol, Unesco Institute for Statistics. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 10.30: Statssekretær Brattskar møter representantar frå Vennskapsforeininga Norge-Madagaskar. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 15.00: Statssekretær Brattskar møter forørkningskonvensjonens leiar Monique Barbut. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 26. februar
Kl. 09.00: Statssekretær Brattskar deltek på møte med sivilt samfunn om satsing på utdanning i utanriks- og utviklingspolitikken. Stad: UD

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef (utvikling) Astrid Versto, 901 92 920

Kl. 11.00: Statssekretær Brattskar deltek på møte med den norske delegasjonen til kvinnekommisjonen. Stad: UD 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Astrid Sehl, 922 84 752

Kl. 11.45: Statssekretær Brattskar møter Tora Aasland, leiar for Den norske Unesco-kommisjonen. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 27. februar
Kl. 13.00: Statssekretær Brattskar møter representantar frå Stiftelsen Voxtra. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 28. februar
Kl. 13.00: Statssekretær Brattskar møter Shakeel Bhatti, generalsekretær i den internasjonale traktaten for plantegenetiske ressurser for mat og landbruk. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Morten Høglund

Måndag 24. februar
Kl. 11:00 Statssekretær Høglund møter Elsbeth Tronstad, direktør for berekraftig utvikling i SN Power. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 25. februar
Statssekretær Høglund møter leiar Eivind Fjeldstad og styreleiar Øystein Botillen i Norwegian African Business Association (NABA). Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 27. februar
Kl. 11:30 Statssekretær Høglund deltek på lanseringa av rapporten til Kirkens Nødhjelp. Stad: Handverkaren

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 28. februar
Kl. 13: Statssekretær Høglund deltek på NHOs handelspolitiske utval, WTO. Stad: NHO, Middelthunsgate 27, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Ingvild Stub

Tysdag 25. til onsdag 26. februar
Statssekretær Stub reiser til Aten for politiske samtalar. Priv. til red. følgjer. Stad: Aten
 
Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, 404 08 314

Til toppen