Utenfor og innenfor

Utredningen "Utenfor og innenfor - Norges avtaler med EU" ble lagt fram 17. januar 2012. Les rapporten og høringsuttalelsene her.

Utvalgsleder Fredrik Sejersted og sekretariatsleder Ulf Sverdrup presenterte utvalgets arbeid og rapport for det norske miljøet i Brussel på Norway House 19. januar 2012. Foto: EU-delegasjonen

Utvalget som har gjennomgått konsekvensene av EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU la frem sin rapport 17. januar 2012. 

Regjeringen har i Soria Moria II fastslått at den skulle ”nedsette et forskningsbasert, bredt sammensatt offentlig utvalg som skal foreta en grundig og bredest mulig gjennomgang av EØS-avtalen og konsekvensene av avtalen på alle samfunnsområder”. Utvalget ble oppnevnt i januar 2010 og har etter to års arbeid nå overlevert sin rapport til regjeringen.

Regjeringen vil følge opp utvalgets arbeid med en melding til Stortinget om EØS-avtalen og vårt øvrige avtaleverk med EU. Utvalgsrapporten vil være en viktig referanseramme i meldingsarbeidet.

Les rapporten:
NOU 2012: 2 Utenfor og innenfor Norges avtaler med EU finner du her.
Noen av kapitlene er oversatt til engelsk og kan leses her.

Høring om NOU 2012:2
Høringsuttalelsene kan leses her.

Til toppen