Utenriksdepartementet støtter Nye Narvik havn med 1,5 millioner kroner

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Prosjektet Nye Narvik havn skal blant annet utvikle løsninger for havnekapasitet og godstransport i og rundt Narvik, inkludert plassering av ny malmhavn. Prosjektet gjennomføres av Narvik havn.

Havneprosjektet i Narvik er viktig for mineralindustrien og for frakt av matvarer og flytende naturgass (LNG) i nordområdene, og vil blant annet legge til rette for transportløsninger for svensk og finsk gruveindustri. Prosjektet er en konkret oppfølging av vismannsgruppens rapport om næringsutvikling i de arktiske delene av Finland, Sverige og Norge, sier utenriksminister Børge Brende.

Ofotbanen og Narvik havn er et logistisk knutepunkt, og har hatt en jevn vekst i godsmengden de siste årene. Transport av jernmalm på denne transportkorridoren har økt jevnt over flere år, og er ventet å øke til inntil 30 millioner tonn i 2020. Veksten av sjømat som transporteres på Ofotbanen er doblet på fem år, og har nådd 200 000 tonn, noe som er en betydelig andel av sjømaten som produseres i Nordland, Troms og Finnmark. 70-80% av alle dagligvarer til disse tre fylkene kommer med Ofotbanen.

Midlene kommer fra Arktis 2030 - Utenriksdepartementets tilskuddsordning for nordområdene. Arktis 2030 skal fremme norske interesser og realisere regjeringens prioriteringer i nordområdesatsingen. Det betyr strategiske prosjekter med ulike samarbeidspartnere som kan bidra til økt samhandling over grensene i nord, offensiv næringssatsing, bred kunnskapssatsing, videreutvikling av infrastruktur og styrket miljøvern, sikkerhet og beredskap.