Utenriksministerens besøk til Jordan

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide besøkte Israel, Palestina, og Jordan 6.-7.august. Reisen var en viktig del av forberedelsene til giverlandsgruppen for Palestinas samling i september. Besøket i Jordan bidro også til å styrke norsk-jordansk samarbeid.

«Jordan spiller en viktig strategisk rolle i regionen, og er en nær samarbeidspartner for Norge. Ikke minst gjelder dette Jordans innsats for å løse konflikten mellom israelerne og palestinerne, særlig Jerusalem-spørsmålet», sier utenriksministeren.

Under hennes opphold i Jordan besøkte ministeren flyktningeleiren Azraq, og møtte sin jordanske kollega Ayman al-Safadi. De to ministrene diskuterte det bilaterale forholdet landene imellom samt den senere tids utvikling i regionen. Begge understreket viktigheten av norsk-jordansk samarbeid i fredsprosessen for å løse den israelsk-palestinske konflikten på grunnlag av en to-statsløsning. I tillegg diskuterte de den humanitære situasjonen på Gazastripen samt utfordringene UNRWA står overfor i møte med finansielle innskrenkinger.

Safadi og Eriksen Søreide diskuterte også krigen mot terror og Jordans unike stilling i forhold til den pågående krisen i Syria, samt Jordans innsats for syriske flyktninger. Jordan har hatt en sentral rolle i kampen mot terrorisme og radikalisering, og begge ministrene understreket viktigheten av en politisk løsning for å få en slutt på borgerkrigen i Syria.

 

Eriksen Søreide i Jordan
Eriksen Søreide i Jordan

 

Eriksen Søreide i Jordan
Eriksen Søreide i Jordan

 

Eriksen Søreide i Jordan
Eriksen Søreide i Jordan
Til toppen