Utfordringer med eksport av økologisk laks til EU

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norske aktører som satser på eksport av økologisk laks opplever nå utfordringer på EU-markedet.

- Dette er en uheldig situasjon der konsekvensene over tid kan bli store for deler av de norske aktørene, og vi jobber nå med å finne en løsning på denne situasjonen, sier fiskeriminister Per Sandberg.

For å løse saken må EUs økologiregelverk formelt tas inn i EØS-avtalen. Da vil utfordringene for norsk økologisk laks være løst. Regelverket for økologisk produksjon ble vedtatt i 2007 og har vært i kraft i EU siden 2009.

Regjeringen er opptatt av å ivareta interessene både for fisk og landbruk. Det har over lang tid vært arbeidet for å få noen tilpasninger på landbruksområdet til EUs økologiregelverk. Dette har vi ikke oppnådd så langt. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale skal ha møte med ansvarlig EU-kommissær i september. Ønsket om tilpasninger må også sees i sammenheng med Stortingets målsettinger når det gjelder økologisk landbruksproduksjon i Norge.

- Norge er også avhengig av at Island gir sitt samtykke til innlemmelse av økologiregelverket i EØS-avtalen. Island ønsker også tilpassinger i økologiregelverket. Jeg vil ta opp spørsmålet med min islandske kollega når vi møtes i midten av august, sier Sandberg.