Historisk arkiv

Utformet en ny familiepolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Karin Stoltenberg som gikk bort 17. oktober har betydd mye for likestillingen i Norge.

Stoltenberg ble ansatt i Forbruker- og administrasjonsdepartementet i 1972 med oppgaven å utforme en ny familiepolitikk i sosialdemokratiets og likestillingens tegn. Politikken skulle ta utgangspunkt i en familie med to likestilte foreldre i arbeidslivet og en god oppvekst for barn på samme tid. Dette ble hovedoppgaven hennes i departementet fram til hun gikk av med pensjon.

- Karin Stoltenberg var med på å brøyte vei for likestillingen vi alle nyter godt av i dag. Hun arbeidet med familiepolitikk, likestilling og retten til selvbestemt abort. Det er mange som i dag minnes henne med takknemlighet, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.

Stoltenberg blir husket som en engasjert og godt likt ekspedisjonssjef i det som i dag heter Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Hun var opptatt av at politikerne, både opposisjonen på Stortinget og i regjeringen, skulle respekteres. På samme tid var hun opptatt av det byråkratiske håndverket, godt språk og riktig saksgang.

Karin Stoltenberg var statssekretær i to departementer. I Handels- og skipsfartsdepartementet fra 1986 til 1987 og i Næringsdepartementet fra 1988 til 1989. Hun ble født 23.november 1931. Karin Stoltenberg var utdannet genetiker.

Til toppen