Utgang av krisen med offentlig-privat samarbeid

Europakommisjonens generalsekretariat vedtok 19. november 2009 en meddelelse om mobilisering av offentlig-privat samarbeid (OPS) som et virkemiddel for å komme ut av den økonomiske krisa, men også for langsiktig strukturell utvikling av både infrastruktur og tjenester. Rådgiver for energi og samferdsel ved EU-delegasjonen, Jonas M. Helseth, oppsummerer.

Kommisjonen (KOM) fremhever det offentlige-private samarbeidet (OPS) som en mulighet til å lette det store presset på EUs offentlige budsjetter og samtidig tilby risikodeling for privat sektor, ikke minst innen miljøvennlig energi- og transport- og kommunikasjonsteknologi.

KOM påpeker at OPS er godt egnet for å styrke prosjekter innenfor alternative energikilder, energieffektivisering og bærekraftig transport, men også innen helsetjenester og forskning. Det argumenteres for OPS som et middel for å bygge basisen for fremtidas velferd i Europa, men mange medlemsland har liten eller ingen erfaring med finansiering gjennom OPS.

Det fremheves videre at OPS-finansiering kan vise til gode statistikker for levering av prosjekter både innenfor tids- og budsjettrammer og erfaringer fra TEN-T-prosjekter viser at OPS fungerer godt innenfor alle transportformer. Blant annet fremheves Øresundbrua som en suksess.

Kommisjonen varsler i meddelelsen at den blant annet ønsker å:

 • Bygge et effektivt rammeverk for samarbeid mellom offentlig og privat sektor
 • Sette opp en OPS-arbeidsgruppe
 • Styrke finansieringsordninger for OPS, blant annet gjennom Den europeiske investeringsbanken (EIB)
 • Ha en rådgivende funksjon for medlemslandene på OPS-kontrakter der dette er ønskelig
 • Utvikle retningslinjer og oversikter over best practice
 • I samarbeid med medlemslandene gjennomgå nasjonalt lovverk for å identifisere hinder for bruk av OPS

 Les meddelselsen fra kommisjonen her.

Europakommisjonens generalsekretariat vedtok 19. november 2009 en meddelelse om mobilisering av offentlig-privat samarbeid (OPS) som et virkemiddel for å komme ut av den økonomiske krisa, men også for langsiktig strukturell utvikling av både infrastruktur og tjenester. Rådgiver for energi og samferdsel ved EU-delegasjonen, Jonas M. Helseth, oppsummerer.

Kommisjonen (KOM) fremhever det offentlige-private samarbeidet (OPS) som en mulighet til å lette det store presset på EUs offentlige budsjetter og samtidig tilby risikodeling for privat sektor, ikke minst innen miljøvennlig energi- og transport- og kommunikasjonsteknologi.

KOM påpeker at OPS er godt egnet for å styrke prosjekter innenfor alternative energikilder, energieffektivisering og bærekraftig transport, men også innen helsetjenester og forskning. Det argumenteres for OPS som et middel for å bygge basisen for fremtidas velferd i Europa, men mange medlemsland har liten eller ingen erfaring med finansiering gjennom OPS.

Det fremheves videre at OPS-finansiering kan vise til gode statistikker for levering av prosjekter både innenfor tids- og budsjettrammer og erfaringer fra TEN-T-prosjekter viser at OPS fungerer godt innenfor alle transportformer. Blant annet fremheves Øresundbrua som en suksess.

Kommisjonen varsler i meddelelsen at den blant annet ønsker å:

 • Bygge et effektivt rammeverk for samarbeid mellom offentlig og privat sektor
 • Sette opp en OPS-arbeidsgruppe
 • Styrke finansieringsordninger for OPS, blant annet gjennom Den europeiske investeringsbanken (EIB)
 • Ha en rådgivende funksjon for medlemslandene på OPS-kontrakter der dette er ønskelig
 • Utvikle retningslinjer og oversikter over best practice
 • I samarbeid med medlemslandene gjennomgå nasjonalt lovverk for å identifisere hinder for bruk av OPS

 Les meddelselsen fra kommisjonen her.

Til toppen