Utkast til retningslinje for paramedisinutdanning er sendt på høring

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utkast til retningslinje for paramedisinutdanningen er nå sendt på høring.

Kunnskapsdepartementet sendte forslag til nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning på høring 24.april 2019. Høringsfristen er 1. august.

I forbindelse med høringen inviterer Kunnskapsdepartementet til høringsmøte. Høringsmøtet vil avholdes 3.juni kl.11.00-14.00 i Kunnskapsdepartementets lokaler. Adressen er Kirkegata 18.  Dersom du ønsker å delta kan du melde deg på her.