Utlyser midler for å gjøre nordisk kjøkken mer attraktivt

Nordisk ministerråd utlyser 1,2 millioner kroner til prosjekter som skal gjøre det nordiske kjøkken mer attraktivt for barn og for resten av verden. Søknadsfristen er 19. april 2017.

Nå kan du søke om midler for å være med på å fremme det nordiske kjøkkenet. Midlene blir fordelt til prosjekter som profilerer nordisk matkultur og verden, og til prosjekter som tar for seg barn, unge og mat.  Personer, organisasjoner, nettverk og foretak både innenfor det nordiske samarbeidet oppfordres til å søke. 

Prosjekt: Profilering av den nordiske matkultur og verdier 

Det nordiske kjøkkenet og matkulturen vår er kjent internasjonalt. For å fortsette den positive utviklingen og lokke flere besøkende til Norden trengs det et enda bedre nordisk samarbeid som profilerer nordisk matkultur internasjonalt. Hensikten med utlysningen er å synliggjøre og skape merverdi rundt den nordiske matkulturen. Eksempler kan være renhet, friskhet, enkelhet, etikk, holdbarhet, helse, innovasjon og nye bruksområder for tradisjonelle nordiske varer.

Rundballer/høyballer på jorde.
Rundballer/høyballer på jorde. Foto: Torbjørn Tandberg

Prosjekt: Barn, unge og mat    

Det nordiske matarbeidet legger stor vekt på nettverksbygging, samarbeid og profilering. Prosjektets hensikt er å skape matglede og å bygge kunnskap og ferdigheter om mat, måltider og forbruk hos barn og unge i Norden. Det er også et mål om å få barn og unge til å interessere seg for nordisk mat. Viktige temaer er opprinnelsen til mat, sunnhet, miljø og sesongmat.

Unge kokker.
Unge kokker. Foto: Colourbox

Ny Nordisk Mat

I 2004 skrev 12 nordiske kokker et manifest for det nye nordiske kjøkken. I dette manifestet slo kokker klart at nordisk mat kan absolutt sammenlignes med de beste kjøkken i verden i form av smak, kvalitet og egenart. I 2005 satte Nordisk Minsterråd Ny Nordisk Mat på den politiske dagsorden, og arbeider for å utvikle konseptet fra en idé til en livsstil som er bedre for naturen, folket, og det nordiske samfunnet. 

Til toppen