Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utlysing: Bli med og gjer europeisk næringsliv grønare

EØS-midla

Driv du business innan grøn IKT? Innovasjon Noreg hjelper deg å finne partnar i Estland, og gir råd om korleis dere saman kan søke tilskudd gjennom EØS-midla.

Driv du business innan grøn IKT? Innovasjon Noreg hjelper deg å finne partnar i Estland, og gir råd om korleis dere saman kan søke tilskudd gjennom EØS-midla.

Estland er kjent som eit avansert e-samfunn, og prioriterer bruk av miljøvennlege IKT-løysingar.

Det EØS-middelfinansierte programmet Green Industry Innovation muliggjer samarbeid og partnarskap mellom estiske og norske bedrifter for å utvikle nye forretningsidear og løysingar innanfor:

  • Energistyringssystem
  • Transport og logistikk
  • Handel og produksjon
  • E-helse

Gjennom EØS-midla er det no lyst ut over 21 millionar kroner til grøn næringsutvikling i Estland. Prosjekt med norske partnarar vert prioriterte i utveljinga av prosjekt.

Potensielle norske partnarar kan vere private verksemder, forskingsinstitusjonar, frivillige organisasjonar eller norske offentlege verksemder/institusjonar.

Programmet er underlagd regelverket om statsstønad. Innovasjon Noreg deltek i gjennomføringa av programmet og kan hjelpe norske interessentar med å komme i kontakt med potensielle partnarar.

Dette er den andre og siste utlysinga knytt til dette programmet i Estland. Frist for å søke er 28. februar 2014.

Åtte av landa som mottek støtte frå Noreg gjennom EØS-midla, har grøn innovasjonsprogram.

Meir informasjon:

Til toppen