Utlysing: Kulturprosjekt med Polen

EØS-midla

Vil du samarbeide med polske partnarar om felles kulturprosjekt? Det er no klart for den andre utlysinga av støtte frå kulturutvekslingsprogrammet med Polen gjennom EØS-midla.

Vil du samarbeide med polske partnarar om felles kulturprosjekt? Det er no klart for den andre utlysinga av støtte frå kulturutvekslingsprogrammet med Polen gjennom EØS-midla.

I første runde var det rekordstor interesse for samarbeidsprosjekt. No er ytterlegare 30 millionar kroner tilgjengelege for nye søknader.

Det er polske aktørar som kan søkje om midlar, men dei må samarbeide med minst ein eller fleire partnarar frå Noreg, Island eller Liechtenstein. Og prosjekta kan gjerne initierast frå Noreg.

– Det er viktig at norske prosjektpartnarar aktivt involverer seg i planlegginga og søknadsskrivinga, slik at ein får felles eigarskap til prosjektet, seier Haakon Vinje i Kulturrådet.

Han rådar interesserte norske institusjonar til å bruke dei nettverka dei har, presentere seg sjølve på facebooksida til kulturprogramme under EØS-midla og bruke aktivt databasen for partnarsøk som er laga.

Det blir informasjonsseminar i Oslo 3. mai og eit partnarskapsseminar i Warszawa 24. mai. Frist for å søke er 16. august.

Meir informasjon:

 

Til toppen