Utlysing: Kulturprosjekt med Spania

EØS-midla

Vil du samarbeide med spanske partnarar om felles kulturprosjekt? Det er no klart for utlysing av støtte frå kulturutvekslingsprogrammet med Spania.

Vil du samarbeide med spanske partnarar om felles kulturprosjekt? Det er no klart for utlysing av støtte frå kulturutvekslingsprogrammet med Spania.

Fondet er totalt på rundt 3,1 millionar kroner, og utgjer eit av fleire program i Spania som Noreg finansierer gjennom EØS-midla.

Det er spanske aktørar som kan søkje om midlar, men prosjekt med minst ein eller fleire partnarar frå Noreg, Island eller Liechtenstein blir prioritert. Prosjekta kan gjerne initierast frå Noreg.

Programmet kjem til å støtte to typar prosjekt:

  • Kultursamarbeid mellom kulturinstitusjonar
  • Kultursamarbeid mellom kunstnarar

Sjå lenker nedanfor for full oversikt over reglane for tildeling. Frist for å søke er 16. juli.

Meir informasjon og kontaktinformasjon:

 

Til toppen