Utlysing: Hjelp Polen med integrering av flyktningar

EØS-midlane

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Noreg bidreg med 800 000 euro til Polen for å hjelpe landet med førebu mottak av fleire flyktningar. Støtta er gjort tilgjengelig gjennom EØS-midlane.

Frå den greske øya Lesvos som er første stopp for mange flyktningar til Europa. Foto: Utanriksdepartementet.

Den auka tilstrømmingen av flyktningar til Europa utgjer eit press på ei rad land. Polen deltek i dugnaden for å fordele byrdene mellom EUs medlemsland og har sagt ja til å motta fleire flyktningar.

For å førebu mottak og integrering av flyktningane er det nå lyst ut 800 000 euro (omlag 7,5 millionar kroner) til frivillige organisasjonar i Polen gjennom EØS-midlane.

Støtta skal fordelast på prosjekt som bidreg til å

  • førebu fagpersonar (psykologar, omsetjarar, med fleire) på arbeid med nye grupper flyktningar
  • førebu kommunar og lokalsamfunn på å ta i mot nye innbyggjarar
  • førebu informasjons- og undervisningsmateriell
  • identifisere barrierar til integrering i det polske samfunnet

Muligheiter for norsk deltaking

Norske organisasjonar og institusjonar med erfaring frå mottak og integrering av flyktningar kan delta i samarbeid. Dette må i så fall skje gjennom ein polsk partnar. Sjå meir informasjon om dette i utlysingsteksten (lenke lengre ned på sida).

Det hastar med å gjennomføre tiltak. Fristen for å søke er 10. november. Prosjekta må vere gjennomført innan utløpet av april 2016.

Les meir: