Utlysing: Miljøprosjekt med Polen

Om lag 6,5 millionar kroner er gjort tilgjengeleg for å betre polsk miljøovervaking og tilsyn. Norske miljøinstitusjonar er ønska som samarbeidspartnarar.

Om lag 6,5 millionar kroner er gjort tilgjengeleg for å betre polsk miljøovervaking og tilsyn. Norske miljøinstitusjonar er ønska som samarbeidspartnarar.

Støtta er gjort tilgjengeleg gjennom EØS-midla som er Noregs bidrag til sosiale og økonomisk utjamning i Europa. EØS-midla skal òg styrke samarbeidet mellom Noreg og Polen i program og enkeltprosjekt.

Klima- og forureiningsdirektoratet er norsk samarbeidspartnar i dette programmet og kan kontaktast for dei som ønskjer meir informasjon.

Sjå heile utlysingsteksten her.

Kontaktperson:

Til toppen