Utlysing: NGO-prosjekt i Estland

EØS-midla

Norske frivillige organisasjonar kan delta i samarbeid med estiske partnarar under det EØS-middelfinansierte NGO-fondet i Estland. Støtta er lyst ut nå.

Les meir om kva EØS-midla bidreg til i Estland

Norske frivillige organisasjonar kan delta i samarbeid med estiske partnarar under det EØS-middelfinansierte NGO-fondet i Estland. Støtta er lyst ut nå.

NGO-fondet i Estland skal mellom anna støtte prosjekt som bidreg til å styrke demokratiske verdiar og menneskerettar, sosial rettferd og berekraftig utvikling.

I Estland er det også lagt vekt på å støtte prosjekt som legg til rette for multikulturell dialog og integrering av minoritetar som den russisk-språklege.

Fondet utgjer om lag 17 millionar kroner, og det er lagt til rette for samarbeid mellom norske og estiske organisasjonar.

Les meir:

Til toppen