Utlysing: Prosjekt for grøn næringsutvikling

EØS-midla

Gjennom EØS-midla er det nå lyst ut om lag 85 millionar kroner til samarbeidsprosjekt mellom norske og bulgarske verksemder. Frist for å søke er 15. april.

Gjennom EØS-midla er det nå lyst ut om lag 85 millionar kroner til samarbeidsprosjekt mellom norske og bulgarske verksemder. Frist for å søke er 15. april.

Støtta er ein del av programmet Grøn innovasjon og næringsutvikling.

Utlysinga er delt i tre område:

  1. Investeringar i miljøteknologi og miljøvenlege produksjonsprosessar, forsking og utvikling
  2. Miljøforvaltning basert på norsk kunnskap om mellom anna satellittovervaking
  3. Kompetansebygging om miljøspørsmål i offentleg og privat sektor og det sivile samfunn

Prosjekta må gjennomførast i Bulgaria. Fleire detaljar om kven som kan søke, regelverk og fristar fins i sjølve utlysingsteksten (sjå lenke under).

Innovasjon Noreg er ansvarleg for gjennomføringa av programmet. Seinare vert det lyst ut EØS-middel til liknande samarbeidsprogram i Romania, Ungarn, Latvia, Litauen, Estland og Slovakia.

For meir informasjon

Til toppen