Utlysing: Tiltak for å styrke samarbeidet med Ungarn

EØS-midla

Du har sett det på TV: Donau som fløymer over kvart år. Noreg og Ungarn ønskjer å styrke samarbeidet om klimatilpassing. Eit eige fond tek no i mot søknader frå norske aktørar som vil delta i samarbeid.

Donau renner mellom anna gjennom Budapest.

Du har sett det på TV: Donau som fløymer over kvart år. Noreg og Ungarn ønskjer å styrke samarbeidet om klimatilpassing. Eit eige fond tek no i mot søknader frå norske aktørar som vil delta i samarbeid.

I tillegg til klimatilpassing er likestillingssamarbeid prioritert. Gjennom EØS-midla har Noreg gjort til saman over 1,2 millionar kroner tilgjengelege for slikt samarbeid.

Klimatilpassing
Støtta kan gå til aktivitetar og partnarskap som bidreg til å:

  • Utveksle erfaringar og kunnskap om tiltak som bremsar konsekvensar av klimaendringar
  • Auke kunnskapen om klimaendringar i Ungarn

Likestilling
Støtta kan gå til aktivitetar og partnarskap som bidreg til å:

  • Auke fleksibiliteten i arbeidslivet og finne god balanse mellom arbeid og familie
  • Redusere val mot kvinner

Sjå utlysingstekstane for meir utfyllande informasjon om prioriteringar og type aktivitetar som kan få støtte (lenker nedanfor).

Kven kan søke?
Støtte kan gis til både offentlege og private institusjonar, bedrifter, fagforeiningar, frivillige organisasjonar, mfl. Sjå utlysingstekstane for fleire detaljar. Det er eit krav om norsk og ungarsk partnar i kvar søknad.

Frist
For mindre samarbeidsaktivitetar er det først til mølla-prinsippet som gjelder. For større prosjekt er fristen for å søke 31. januar 2014.

Les meir:

Til toppen