Utlysing: Vurderer du å investere i Bulgaria?

EØS-midlane

Dette innhaldet er meir enn 6 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Det er framleis 18 millionar kroner att til grøn næringsutvikling i Bulgaria. Norske verksemder er ønska som samarbeidspartnarar.

Innovasjon Noreg står klar til å veilede norske verksemder og forskingsinstitusjonar som ønskjer å delta i samarbeid gjennom EØS-midlane.

Utvikla i Latvia med støtte frå EØS-midlane. Foto: Rigas tekniske universitet

Støtte er tilgjengeleg for prosjekt innanfor område som miljøteknologi, forbetring av produksjonsprosessar og grøn næringsutvikling gjenerelt.

Søknadsfrist er 26. februar 2015.

Ta kontakt med Innovasjon Noreg for meir informasjon.

Les meir/kontaktpersonar: