Utlysning av 10 millioner kroner til Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker i 2014

Kommunal- og moderniseringspartementet lyser nå ut midler til Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker. - Dette er et tiltak som representerer en ny måte å jobbe med lokal samfunnsutvikling, næringsutvikling og verdiskaping på, sier statssekretær Jardar Jensen.

Kommunal- og moderniseringspartementet lyser nå ut midler til Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker.  - Dette er et tiltak som representerer en ny måte å jobbe med lokal samfunnsutvikling,  næringsutvikling og verdiskaping på, sier statssekretær Jardar Jensen.

Målet med verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker er økt verdiskaping og næringsutvikling i områder i Norge med spesielle natur- og kulturverdier. Verdiskapingen vil i denne sammenheng være på ulike felt, slik som sosial, kulturell, miljømessig og økonomisk verdiskapning. 

Lokale og regionale parker er en samarbeidsmodell som er i ferd med å etablere seg for lokal samfunnsutvikling og bærekraftig bruk av områder i Norge med viktige natur- og kulturverdier. Formålet til parkene er å fremme helhetlig steds- og næringsutvikling. Dette er en satsing som nå er inne i sitt tredje og siste år i 2014.

- Styrken til de lokale og regionale parkene er at de er fundert på lokaldemokratiske prosesser, lokale initiativ om langsiktig og bredt samarbeid på tvers av privat, offentleg og frivillig sektor, sier Jensen.

Norske natur- og kulturverdier er viktige ressurser og fellesgoder som vi både må utnytte og ta vare på. Norge har store natur- og kulturressurser, med potensial for bred verdiskaping. Lokal mobilisering av frivillig sektor, samt forpliktende deltakelse fra myndigheter og lokalt næringsliv kan skape en god modell for å ta vare på og videreutvikle slike verdier i et område. I utlysningen legger vi vekt på prosjekt som legger til rette for å utvikle lokale næringsbetingelser, reiseliv, kulturopplevelser, naturopplevelser og å utvikle identitet og merkevare.

En rekke prosjekter har fått støtte fra departementet til å arbeide med park som konsept for lokal verdiskaping i tidligere år. Vi er spente på responsen på denne utlysningen, sier Jensen.

Les hele utlysningen her

Til toppen