Utlysning av midler til felles tiltak på amatørteaterfeltet

Kulturdepartementet lyser ut midler til amatørteaterformål for å opprettholde og videreutvikle felles tiltak på feltet.

Det frivilllige kulturlivet er et satsingsområde for regjeringen, og departementet er opptatt av å sikre god forvaltning av den statlige støtten til amatørteater. Det settes av inntil 6-7 millioner kroner til arbeidet årlig. Størrelsen på tildelingen i 2015 vil avhenge av oppstartstidspunkt.

Hvordan tiltakene defineres og hvordan oppgavene løses må baseres på amatørteaterfeltets behov. Utlysningen gjelder for tre år med forbehold om årlige budsjettvedtak. Aktuelle søkere må ha faglig kompetanse på amatørteaterfeltet og dokumenterbar administrativ og økonomisk kompetanse.

Søknaden må inneholde plan for hvordan midlene skal brukes og for hvordan tiltakene tenkes gjennomført. Samlet sett bør tiltakene nå bredt ut i amatørteaterfeltet.

Søknad sendes elektronisk til postmottak@kud.dep.no.

Søknadsfrist: 20. mars.

Til toppen