Utlysning av midler til norsk svensk hesteforskning

Norge og Sverige samarbeider om hesteforskning for ny kunnskap som øker verdiskapingen i næringen, bedrer hestevelferden og hever kvaliteten på hesteholdet. De norske partene i samarbeidet er Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA), programmet BIONÆR og Norsk Hestesenter. Finansiering på norsk side er på 24 millioner kroner over fire år.

Stiftelsen Hästforskning støtter forskningsprosjekter om hesten og hestenæringen, og lyser ut forskningsmidler til prosjekter innen hesteforskning. Utlysningen er åpen for søknader innen samfunnsvitenskap og humaniora, veterinærmedisin, husdyrvitenskap og teknologi. Det oppfordres til svensk-norske samarbeidsprosjekter. 

Økt kompetanse er en vesentlig forutsetning for en god og framtidsrettet utvikling av hestenæringen. Satsingen på hesteforskning skal gi kunnskap som bidrar til hestens velferd og økt verdiskaping og utvikling i hestenæringen. Forskningsresultatene skal blant annet bidra til å finne nye utviklingområder innen næringen, øke kunnskap og kvalitet i hesteholdet, og forsterke relasjonen hest, menneske og samfunn. 

Søknadsfristen er 1. juni.

Hoppe med føll.
Hoppe med føll. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen