Utnytter livets syklus

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Runde Miljøsenter og Storvågan Environmental Centre er nominert til Europakommisjonens pris RegioStars 2013.

Runde Miljøsenter i Herøy kommune på Sunnmøre er en av to norske miljøsenter som deltar i prosjektet som er nominert til Europakommisjonens pris RegioStars 2013. Foto: Runde Miljøsenter

Prosjektet Cradle To Cradle Islands, hvor norske Runde Miljøsenter og Storvågan Environmental Centre deltar, er nominert til Europakommisjonens pris RegioStars 2013.

RegioStars er en årlig prisutdeling og har som mål å fremheve gode eksempler på regional utvikling og innovasjon. I år kjemper 27 finalister om priser i fem ulike kategorier. De nominerte inviteres til å presentere sine forskningsprosjekt for juryen i Brussel under Open Days i oktober, mens vinneren kåres i februar 2013.

Energiforbruk og vannmangel
Cradle To Cradle Islands, som er prosjektet de to norske miljøsentrene er nominert for, er et interregionalt innovasjonsprosjekt som støttes av EUs regionale utviklingsfond og EUs interreg-program for Nordsjø-området. Prosjektet forsøker å dra lærdom av naturens kretsløp, for å bedre utnytte ressursene i naturen. Prosjektet er et samarbeid mellom institusjoner i Nederland, Storbritannia, Sverige, Danmark, Tyskland og Norge.

Marinbiolog Annelise Chapman ved Runde Miljøsenter har jobbet med prosjektet i flere år.

– Prinsippet bak Cradle to Cradle Islands er at det ikke finnes avfall, kun ressurser. I naturen er et dyrs avfall et annet dyrs ressurs, og dette forsøker vi å gjenskape med dette prosjektet for å løse problemer med energiforbruk og vannmangel, sier Chapman.

Et eksempel på dette er miljøsenterets arbeid med integrert oppdrett, som er del av det prisnominerte prosjektet.

– Det er et problem at avføring fra oppdrettsfisk forurenser vannet. Dersom man dyrker alger, som tang og tare, i lag med fisken tar disse til seg fiskens avføring, ettersom den er en ressurs for dem. Videre kan man senere bruke algene til å produsere energi, mat eller medisin, sier Chapman.

Utvinner råstoff fra kloakk
Runde Miljøsenter har også jobbet med miljøvennlige byggeprosjekt, og Runde miljøbygg er et forbildeprosjekt for miljøteknologi i regionen. I senteret har man benyttet energi fra sjøvann til oppvarming, solenergi som bidrar til oppvarming av vann og det arbeides med å utvinne både energi og råstoffer fra kloakk.

– Miljøbygget er brukt i formidlingssammenheng og skaper ringvirkninger i distriktet rundt, sier Chapman.

For Storvågan Environmental Centre har Cradle to Cradle Islands vært del av arbeidet med å utvinne havenergi.

– Vi ønsker å utvikle gode teknikker på å utvinne energi fra tidevannsstrømmer. Dette er et framtidsrettet prinsipp, og det er bra å være i forkant av utviklingen, sier daglig leder Audun Johan Ånes i Storvågan Environmental Centre.

Ånes ønsker også en helhetlig utvikling av bærekraftig turisme.

– Vi ser på ressursene i natur- og kulturgrunnlaget når vi planlegger nye tiltak. I den grad det er mulig skal vi etterstrebe Cradle To Cradle- prinsipper i vår virksomhet internt og rettet mot lokalbefolkning og tilreisende turister.

Vektlegger innovasjon
Kriteriene juryen i RegioStars-konkurransen vektlegger i valget av vinnere er hvorvidt prosjektet er nyskapende, hvor sterk prosjektets påvirkningskraft er, hvorvidt det lar seg gjennomføre i praksis og hvordan det vil påvirke lokale, regionale og interregionale samarbeid.

Chapman tror de mange innovative ideene som utgjør Cradle to Cradle Islands var grunnen til at de er en av de 27 nominerte som ble valgt ut blant de 149 påmeldte kandidatene.

– Prosjektet er oversiktlig og konkret, og det er lett å se resultatene av forskningen som blir gjort. Det er også lett å omsette kunnskapen fra Cradle to Cradle Islands til produkter som kan være av nytte for enkeltpersoner, sier hun.

Til toppen