Utreder håndhevingsapparatet

Likestillingsminister Solveig Horne (FrP) setter i gang utredning av håndhevingsapparatet på likestillings- og diskrimineringsområdet.

I dag håndheves likestillings- og diskrimineringslovgivningen av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (LDN). Utredningen skal ta sikte på å skille pådriver- og lovhåndheveroppgavene og å styrke lovhåndhevingen.

- En klar og ryddig ansvarsdeling vil være et viktig premiss for utredningen. Flere aktører har pekt på utfordringer ved dagens håndhevingsapparat. Derfor skal utredningen ta sikte på å skille lovhåndheverrollen og pådriverrollen, slik at LDO rendyrkes som pådriverombud. Klager over brudd på diskrimineringslovgivningen kan behandles av LDN, som også gis adgang til mekling, sier likestillingsministeren. 

- Jeg jobber med en felles likestillings- og ikke-diskrimineringslov. For å sikre at loven følges trenger vi en god og effektiv håndheving av loven, sier Horne.

Utredningen vil pågå parallelt med det pågående arbeidet med en felles likestillings- og ikke-diskrimineringslov.

- Jeg ønsker et sterkt og nøytralt håndhevingsapparat. Samtidig ønsker jeg et ombud som jobber aktivt for likestilling, sier statsråden. 

Til toppen