Utreder konsepter for Ocean Space Centre

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nærings- og fiskeridepartementet skal utrede to konsepter for Ocean Space Centre i Trondheim.

- Havet kan gi oss viktige svar på hvordan vi kan løse verdens utfordringer knyttet til mat, energi og miljø. Ocean Space Centre skal bidra til at Norge fortsatt skal være ledende på maritim og marin forskning. Nå tar vi prosjektet ett skritt videre, sier næringsminister Monica Mæland.

Næring- og fiskeridepartementet skal sette i gang en utredning av to mulige alternativer for Ocean Space Centre.

Det ene alternativet består av et stort felles laboratorium som skal deles mellom NTNU og Marintek. I det andre alternativet er laboratoriene til NTNU og Marintek fysisk adskilte.

Ocean Space Centre er en planlagt utvidelse og oppgradering av det marintekniske senteret på Tyholt i Trondheim.

Det marintekniske senteret på Tyholt har vært med å gjøre norsk industri ledende innenfor skip, skipsfart, offshore olje og gass, og fiskeri og havbruk.

- Målet er at Ocean Space Centre skal bli et internasjonalt kunnskapssenter for havromsteknologi, sier Mæland.

Ocean Space Centre er ett av to byggeprosjekter som er prioritert i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Utredningen av de to konseptene skal sikre at det alternativet som tas med videre er det som er mest samfunnsøkonomisk lønnsomt og best tilpasset behovene til NTNU og Marintek. 

Ocean Space Centre

  • Prosjektet Ocean Space Centre er en planlagt utvidelse og oppgradering av det marintekniske senteret på Tyholt.
  • Senteret eies i dag av NTNU og består av Marintek og Institutt for marin teknikk (IMT) på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Prosjektet har vært under utredning siden 2008. Det ble gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) i 2011 som ble kvalitetssikret av Metier og Møreforskning i 2012 og 2013.