Utredning av lisensordning for pengespill – økonomiske konsekvenser

Kulturminister Thorhild Widvey (H) mottok i dag en rapport fra Rambøll Management Consulting (Rambøll) om økonomiske konsekvenser ved en lisensordning for pengespill.

Kulturminister Thorhild Widvey får overlevert Utredning av økonomiske konsekvenser av en mulig lisensordning for pengespill av Håkon Kavli og Frederik Silbye fra Rambøll Management Consulting 15. januar 2015.
Kulturminister Thorhild Widvey får overlevert rapporten av Håkon Kavli og Frederik Silbye fra Rambøll Management Consulting 15. januar 2015. Foto: Ketil Frøland

Rapporten er bestilt med bakgrunn i regjeringserklæringen som sier at: ”Regjeringen vil utrede spørsmålet om lisensordning for utenlandske spillselskaper for å se om det er mulig å kombinere sosialpolitiske hensyn og økte totale inntekter til frivilligheten innenfor EØS-avtalens rammer”.

- Konklusjonene i rapporten er interessante. Vi har fått et godt faktagrunnlag for videre diskusjoner om dette temaet. I tillegg vil vi be Lotteritilsynet utrede hvilke konsekvenser en lisensordning kan få når det gjelder spillproblemer og kriminalitet, sier kulturminister Thorhild Widvey (H).

Utrederne har sett på ulike modeller. Den ene er en lisensordning for sportsspill og online kasino, tilsvarende den som er innført i Danmark. Den andre er en bredere modell der også lotterier inngår i en lisensordning.

Innenfor de to modellene har Rambøll utredet de økonomiske konsekvensene både ved omfattende ansvarlighetskrav, lignende det som gjelder for Norsk Tipping i dag, og færre ansvarlighetskrav, tilsvarende det som gjelder under den danske lisensmodellen.

Rapporten er en delutredning. Kulturdepartementet vil også bestille en vurdering av hvilke konsekvenser en lisensordning kan ha for spilleproblemer og kriminalitet. Denne rapporten skal utarbeides av Lotteritilsynet, i samarbeid med andre relevante offentlige etater.

Kulturdepartementet tar sikte på å sende utredningene på en felles høring før sommeren.

Til toppen