Utredning om markedsføring av Norge som reisemål

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Menon Economics har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet vurdert det samlede arbeidet med profilering og markedsføring av Norge som reisemål.

Menon ser også på hvordan dette henger sammen med annen profilering av norsk næringsliv og reiselivsnæringens produkt- og destinasjonsutvikling.

For Nærings- og fiskeridepartementet er det viktig med en organisering som støtter opp under hovedmålet med næringspolitikken om størst mulig samlet verdiskaping i norsk næringsliv.

- Nå vil vi vurdere rapporten grundig. Den er ett av mange innspill i arbeidet med den kommende reiselivsmeldingen som kommer til høsten, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Næringsministeren inviterer relevante reiselivsaktører til et møte 23. august for å diskutere rapporten. Eventuelle kommentarer til rapporten kan sendes til postmottak@nfd.dep.no (merk e-posten med «Utredning om markedsføring av Norge som reisemål»).

Les rapporten fra Menon her