Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utredning om verdipapirisering

Finansdepartementet har i dag bedt Finanstilsynet om å sette ned og lede en arbeidsgruppe som skal vurdere en norsk gjennomføring av nye EU-regler om verdipapirisering. Utredningen skal oversendes departementet innen utgangen av mai 2019.

Det legges opp til en arbeidsgruppe med medlemmer fra Finanstilsynet, Norges Bank og departementet. En referansegruppe bestående av representanter fra finansnæringen, dens foretakskunder og ev. andre berørte parter, skal gi innspill underveis i arbeidsgruppens arbeid.

Verdipapirisering kan bl.a. innebære at en bank selger utlån til et selvstendig spesialforetak, som finansierer kjøpet ved å utstede obligasjoner til investorer i finansmarkedene. Spesialforetaket bruker kontantstrømmene fra utlånene til å betjene obligasjonsgjelden, som typisk vil være delt inn etter kvalitet og løpetid i såkalte transjer med ulik risikoprofil. Transjene med høyest risiko gir høyest rentebetaling til investoren, men tar også tap først. Tilrettelegging for verdipapirisering i Norge forutsetter endringer i regelverket.

Les mer:
Gjennomføring av EUs verdipapiriseringsforordning

Til toppen