Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utsatt betaling av formuesskatt for 2016

I Revidert nasjonalbudsjett 2016 varslet Regjeringen at den i budsjettet for 2017 ville foreslå en midlertidig og avgrenset ordning med utsatt formuesskatt for eiere av virksomheter som går med regnskapsmessig underskudd, i tråd med Stortingets behandling av stortingsmeldingen om skattereform.

For at ordningen skal få effekt for forskuddsskatten og forskuddstrekket allerede i 2016, er det nødvendig å behandle endringene før siste betaling av forskuddsskatt forfaller 15. november.

I dag har finanskomiteen på Stortinget avgitt innstilling til lovforslaget Regjeringen la fram 6. oktober. Finansdepartementet har derfor i dag sendt brev til Skattedirektoratet. I brevet anmoder departementet om at Skattedirektoratet forbereder gjennomføringen av ordningen med utsatt betaling av formuesskatt og at de åpner for å ta imot søknader om endret forskuddsskatt.

Brevet kan leses her

Til toppen