Utsatt ikrafttreden av endringer i byggherreforskriften

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Endringene i byggherreforskriften som skulle tre i kraft 1. juli 2016, er utsatt inntil videre.

Arbeids- og sosialdepartementet fastsatte 3.6.2016 endringer i byggherreforskriften. Endringene omhandler elektroniske oversiktslister med fødselsnummer.

Endringene skulle opprinnelig tre i kraft 1. juli 2016.

På grunn av næringens behov for ytterligere tid til å forberede seg i tråd med de nye forskriftskravene, har departementet inntil videre utsatt ikraftsettelsen av disse endringene i byggherreforskriften.