Rapporteringsfrist for 2. kvartal 2015

I forbindelse med overgang til E-lisens utsettes rapporteringsfristen for 2. kvartal 2015 for alle eksportører.

Rapporteringsfristen utsettes til 15. desember 2015. 

Eksportører skal ikke lenger rapportere på Excel-skjema. Fom. 2. kvartal 2015 skal rapportering skje i E-lisens, og det vil fremgå en knapp for å rapportere på lisenser utstedt utenfor E-lisens.

Til toppen