Utsetter dato for nye eierskapskrav

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nye og strengere krav til eierskap i åpen gruppe trer i kraft 1. mars.

- Det har vært et omfattende overfiske av torsk i åpen gruppe. For å begrense deltakelsen, blir det strengere krav til eierskap i åpen gruppe. Vi utsetter imidlertid datoen fra 1. januar til 1. mars slik at aktørene får mulighet til å omstille seg, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

De nye kravene til eierskap gjelder de fiskeriene som er regulert med åpen gruppe i deltakerforskriften. I åpen gruppe er det ingen begrensninger på hvor mange båter som deltar, i motsetning til i lukket gruppe.