Utsetter fristen for Steinerskolen Nesodden

Kunnskapsdepartementet gir Steinerskolen Nesodden 13. februar som ny frist for å endre undervisningsopplegget for sine førsteklassinger.

Utdanningsdirektoratet påla opprinnelig Steinerskolen Nesodden å endre undervisningsopplegget for sine førsteklassinger innen 8. februar. Bakgrunnen er at førsteklassingene fikk undervisning i steinerbarnehager uten at skolens rektor og styre har hatt kontroll med at disse elevene får det skoletilbudet de har krav på.

Steinerskolen har på bakgrunn av pålegget besluttet å endre undervisningsopplegget og flytte førsteklassingene fra barnehagene til Steinerskolens lokaler. Foreldre ved skolen har klaget saken inn for Kunnskapsdepartementet. De mener en for rask endring av organiseringen på første trinn vil ha negative konsekvenser for berørte førsteklassinger. Skolen har ikke klaget på direktoratets vedtak, men bedt om at om at endringene av undervisningsopplegget kan utsettes til mandag 13. februar. Kunnskapsdepartementet har i dag besluttet at fristen av praktiske hensyn utsettes til mandag 13. februar.

Les brevet til Rudolf Steinerskolen Nesodden.pdf

Til toppen