Utstillingsåpning Erling Kagge Love Story

Astrup Fearnley Museet, 21.mai 2015

Erling Kagge er en mann med mange talenter.

De fleste av oss kjenner ham som polfarer, fjellklatrer, advokat og forlegger. 

Han var den første til å nå Sydpolen, ved å gå alene og uten hjelp i 50 dager, en innsats som ble omtalt på forsiden av Time Magazine.

Han var også den første til å overvinne de «tre polene» - Nordpolen, Sydpolen og toppen av Mount Everest.

I tillegg til dette er Erling Kagge en av Norges yngste og viktigste kunstsamlere. Som han selv har sagt det:

”Det er viktig i vårt privilegerte samfunn å gjøre livet litt vanskeligere enn nødvendig. Hvis ikke ville jeg ikke gått alene til Sydpolen eller samle Trisha Donnelly”.

I dag skal vi se verker fra hans fantastiske private samling, bygget opp gjennom 15 år

Dette er kunst av svært høy kvalitet. Og det er en kunstsamling som vitner om et originalt perspektiv på internasjonal samtidskunst. Men mest av alt forteller utstillingen ”Love story” noe om Erling Kagges kjærlighet til kunsten. 

Selv sier han at navnet reflekterer at verkene er kjøpt med kjærlighet, pasjon, og at han har strukket seg langt økonomisk, følelsesmessig og tidsmessig.

Et av målene med utstillingen er å vise kunst nordmenn sjelden ser. Et annet mål er å vise frem kunstsamlerens rolle.

 I internasjonal sammenheng er det stadig større fokus på private samlere.Dette er en tendens som gjenspeiler seg i Norge. Også her har flere privatpersoner bygget seg opp betydelige kunstsamlinger. 

Stadig flere privatpersoner ser i dag kunst både som et sted for å lære noe om vårt samfunn, - og som langsiktig investeringsobjekt. Og kunstfeltet trenger flere økonomiske støttespillere for å utvikle et mangfold av stemmer.

Et fokus på samlinger på private hender er derfor spennende. Det kan stimulere til større engasjement – og det viser frem hvilke skatter som finnes.

Private kunstsamlinger er ofte svært spennende i seg selv, nettopp fordi de speiler en kunstsamlers smak, interesse og egen utforskning av kunsthistorien.

Når Astrup Fearnley Museet har valgt å vise et utvalg av Kagges samling - er det for å sette fokus på kunstsamleren og samtidig vise frem en kunstsamling som representerer en fin komplementaritet til museets egen samling.

Museets direktør Gunnar Kvaran beskriver Kagges samling som usedvanlig velkomponert, og peker spesielt på de post-konseptuelle verkene, som de senere årene har skapt oppmerksomhet hos både eksperter og kunstelskere.

Dette er verker av høy kvalitet, som vitner om Kagges originale perspektiv på internasjonal samtidskunst.

Jeg vil rette en stor takk til Astrup Fearnley museet for at dere har tatt initiativ til denne utstillingen.

Og kjære Erling. Takk for at du deler din private samling med oss. Både gjennom denne utstillingen, og gjennom boken som gis ut samtidig. 

Jeg gleder meg til å se bildene fra samlingen din, og erklærer med dette utstillingen for åpnet!