Utsyn over norsk landbruk

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) gir ved kvart årsskifte ut publikasjonen Utsyn over norsk landbruk. Her er nøkkeltal frå ulike statistiske kjelder sett saman for å gi eit overblikk over status og utviklingstrendar i norsk landbruk.

Landbruk på Hadeland.
Landbruk på Hadeland. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen