Uttalelse i forbindelse med at USA har inngått avtaler om å produsere 500 millioner vaksinedoser

Nyheten om at USA har inngått avtaler med Pfizer og BioNTech om å produsere 500 millioner doser vaksine det neste året er svært gledelig og kommer i en avgjørende tid i pandemien.

 Det er stor mangel på vaksiner i en rekke lavinntektsland, og denne avtalen vil sikre fattige land vaksiner til kostpris. Vi håper G7-landene under helgens toppmøte samlet vil mobilisere minst 1 milliard vaksinedoser til lav- og mellominntektsland. I tillegg må vi sikre at all logistikk er på plass i disse landene, slik at vaksinene blir satt så raskt som mulig, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Nyheten fra USA og annonseringen fra EU i mai om at de i samarbeid med produsenter vil skaffe til veie 1,3 milliarder vaksinedoser til lav- og mellominntektsland, er nettopp det praktiske samarbeidet mellom myndigheter og vaksineprodusenter Norge har tatt til orde for som en del av en helhetlig løsning i WTO, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Vi har også merket oss at flere utviklingsland mener det er for vanskelig å benytte seg av de mulighetene som finnes i dagens TRIPS-regelverk for unntak på visse vilkår. Norge mener at det er grunn til å se på disse unntakene på nytt, og gjøre dem enklere å benytte. Norge jobber for å få til et kompromiss i WTO, sier utenriksministeren.

- Eksportrestriksjoner kan være ødeleggende for vaksineproduksjon, fordi det rammer de kompliserte verdikjedene i vaksineproduksjon og kan gjøre det vanskelig eller umulig å øke produksjonen. Derfor har Norge, sammen med andre medlemmer i WTO, lagt fram et handel og helse-initiativ som blant annet inneholder et forslag om å begrense bruken av eksportrestriksjoner, sier utenriksministeren.