Uttalelse om Israels beslutning om å utvide bosetningen Givat Hamatos på Vestbredden

- Sammen med flere europeiske ambassader har Norge uttrykt dyp bekymring over Israels planer om å utvide bosetningen Givat Hamatos på Vestbredden, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

- Vi anser bosetningene som brudd på internasjonal rett og til hinder for en forhandlet to-statsløsning, sier utenriksministeren.