Uttalelse om USAs beslutning om å gjenoppta støtten til palestinerne

- Norge ønsker velkommen USAs beslutning om å gjenoppta økonomisk støtte, utviklingsstøtte og humanitær støtte til det palestinske folket, inkludert til FNs organisasjon for palestinske flyktninger – UNRWA, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

UNRWA spiller en avgjørende rolle for å ivareta flyktningenes grunnleggende behov og for stabilitet i regionen, sier utenriksministeren.