Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utvalg for folkehelse, fysisk aktivitet og mat i barnehage og skole legges ned

Regjeringen har nå besluttet å legge ned utvalget for folkehelse, fysisk aktivitet og mat i barnehage og skole. Saken ble behandlet i statsråd 29. november 2013.

Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet oppnevnte rett før regjeringsskiftet i fellesskap et offentlig utvalg om folkehelse, fysisk aktivitet og mat i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Regjeringen har nå besluttet å legge ned utvalget.

- Regjeringen mener dette området er tilstrekkelig ivaretatt av det nye nasjonale senteret  for mat, helse og fysisk aktivitet.  Vi har tillit til at et nytt nasjonalt senter vil ivareta dette feltet og bidra til at den nasjonale utdannings- og helsepolitikken blir iverksatt og gjennomført, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Det er Høgskolen i Bergen som blir vertskap for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.  Senteret skal synliggjøre og formidle sammenhengen mellom helse, fysisk aktivitet, ernæring og læring, og bidra til å styrke dette arbeidet i barnehager og skoler.

Saken ble behandlet i statsråd 29. november 2013.

Til toppen