Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utvalg for museum og forskning har levert sin rapport

Rapporten konkluderer med at en styrking av museene som forskende institusjoner går gjennom satsing på rekruttering og samarbeid.

Utvalget understreker at tiltak i museene selv og forvaltningen må virke sammen med økonomiske løft for stipendiathjemler til museumsforskning, forskerskoler og frie forskningsmidler til samarbeidsprosjekter mellom museumssektor og UH-sektor. Utvalget understreker behovet for langsiktig og strategisk satsing hvor både museumssektoren, forvaltningen og de økonomiske tiltakene drar i samme retning over tid.

I forbindelse med museumsmeldingsarbeidet ble det satt ned et utvalg som fikk i oppgave å se nærmere på hvordan forskningen i museene kan styrkes og sikres et høyt nivå framover. Utvalget har vært ledet av professor i museologi Brita Brenna, og har nå levert rapporten Vilje til forskning – museumsforskning i Norge i det 21. århundre.