Utvekslet syn på sikkerhetspolitiske utviklingstrekk på Vest-Balkan

24. april 2015 gjennomførte statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø samtaler med sin kollega fra Bosnia-Hercegovina, Emir Suljagic.

Samtalene fant sted i Sarajevo og var del av Bøs rundreise på Vest-Balkan, som også inkluderte besøk i Serbia og Kroatia.  Bø og Suljagic utvekslet syn på sikkerhetspolitiske utviklingstrekk på Vest-Balkan og drøftet status og videre planer for forsvarssamarbeid mellom de to land. 

Statssekretær Øystein Bø besøkte Bosnia-Hercegovina for å diskutere sikkerhetspolitiske utviklingstrekk på Vest-Balkan. Foto: Forsvarsdepartementet

Statssekretær Bø brukte også besøket til å starte en ny fase av det
norsk-støttede "Building Integrity-prosjektet", som skal styrke godt styresett og hindre korrupsjon i forsvarssektoren i Bosnia-Hercegovina (BIH). Han hadde også en samtale med BIHs nye forsvarsminister Marina Pendes. 

Statssekretær Bø avla også et besøk ved NATO HQ Sarajevo hvor han fikk orienteringer om NATOs rolle til støtte for BiHs forsvarsreform og videre allianseintegrasjon.

Til toppen