Utvidelse av virkeområdet til rettsvernsreglene i betalingssystemloven

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om å utvide virkeområdet til reglene om endelig oppgjør i betalingssystemer.

Forslaget vil sikre at rettsvernsreglene i betalingssystemloven vil gjelde for avtaler mellom norske banker og interbanksystemer underlagt lovgivningen i land utenfor EØS.

Høringsnotatet er utarbeidet av Norges Bank.

Høringsfristen er 1. juni 2018.

Les høringen her

Til toppen