Utvidet tollfritak for de minst utviklede landene

Finansdepartementet forenkler tollregelverket for å bedre betingelsene for eksport fra de minst utviklede landene.

GSP-ordningen (the Generalized System of Preferences) innebærer at varer med opprinnelse i utviklingsland får tollettelser når de innføres til Norge. Verdens handelsorganisasjon har anbefalt medlemslandene å liberalisere og forenkle regelverket med sikte på å bedre betingelsene for eksport fra de minst utviklede landene (MUL). Norge har 0-tollsats for varer fra disse landene. Nå innføres det ytterligere lettelser ved at MUL-landene i større utstrekning kan samarbeide om å produsere varer som skal eksporteres til Norge. Endringen vil kunne sette landene i stand til å øke sin konkurransekraft på våre markeder og produksjonen kan skje på en mer effektiv måte.

Norge, EU og Sveits har også nylig undertegnet en ny samarbeidsavtale som vil gjøre det lettere for utviklingsland å eksportere varer til Norge.

– Jeg er glad for å bidra til vekst i handel med utviklingsland ved å legge til rette for mer liberale og enklere tollregler, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Til toppen