Utvikling i landbruket adresserer klima- og globale utfordringer

Generaldirektør Jose Graziano da Silva i FAO, FNs mat og landbruksorganisasjon, peker på at landbruksektoren må utvikles for å sette utfordringer som klimaendringer og antibiotikaresistens på dagsorden.

Under det halvårlige landbrukskomitemøtet ble blant annet klimaendringer- og antibiotikaresistensproblematikk drøftet. Generaldirektøren markerte at selv om tidligere utviklinger i landbruket har ført til store forbedringer i produktiviteten, har fremgangen likevel vært ujevn. Derfor er det viktig å legge større vekt på sosiale og miljømessige dimensjoner av bærekraft. Generaldirektøren understrekte viktigheten av innovasjon for å oppnå matsikkerhet og bærekraftig utvikling, samt hvordan landbruket har vært sentral for de siste internasjonale banebrytende klimaavtalene. 

Til toppen