Utviklingsministeren deltek på møte i Åsane Kristeleg Folkeparti (KrF)

Sted: Åsane, Bergen

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på medlemsmøte i Åsane Kristeleg Folkeparti (KrF).

Pressekontakt: Statssekretær Aksel Jacobsen, 90 55 84 39