Utviklingsministeren deltek på møte i Vestland Kristeleg Folkeparti (KrF)

Sted:

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på digitalt fylkestyremøte i Vestland Kristeleg Folkeparti (KrF).

Pressekontakt: Statssekretær Aksel Jacobsen, 90 55 84 39