Våler kirke er vinner av Statens byggeskikkpris 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Våler kirke i Våler i Solør ble kåret til årets vinner av Statens byggeskikkpris. Ulsmåg skole i Bergen og enebolig Bøe/Møller fikk hedrende omtale.

Våler kirke
Kirken representerer en arkitektonisk nytolkning som sakralt bygg og kan symbolisere det nye ved Folkekirken - i vår tid, mener juryen. Foto: Nils Petter Dale

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner delte ut prisen, som gikk til Våler kirke i Solør, ved byggherre Våler kirkelige fellesråd og Arkitekt og Landskapsarkitekt Espen Surnevik AS.

Sanner sa i sin tale at byggeskikk omgir oss alle, og angår oss alle. God byggeskikk handler om gode stedskvaliteter og et godt bomiljø. Dette innebærer blant annet å bygge energieffektivt, miljøvennlig og universelt utformet.
- Det gleder meg at interessen for byggeskikk er stor. Husbanken, som er sekretariat for prisen, har aldri før fått så mange påmeldte bygg, sa Sanner.  Totalt 96 bygg ble foreslått til årets pris, hvorav syv av dem gikk videre til finalen.

Juryleder Anne Enger gikk igjennom begrunnelsen for at Våler kirke ble valgt som vinner og de hedrende prosjektene.

Fra juryens begrunnelse om Våler kirke

Våler kirke er et enestående vakkert og gjennomarbeidet arkitekturverk med en uvanlig høy kvalitet i utforming og utførelse. Arkitekt og byggherre har sammen skapt et fremragende forbilde for god byggeskikk og utviklet nåtidens kirkearkitektur. Den er en nytolkning av kirken som sakralt bygg. Det beriker stedet og blir et viktig møtested i bygda. Dette er et vakkert kirkebygg for vår tid, et bygg å være stolt av!

For første gang har juryen for Statens byggeskikkpris valgt et kirkebygg som vinner av prisen. Våler kirke i Solør ble påtent og brant ned i 2009. Etter det fulgte en lang og krevende prosess i lokalsamfunnet. Nå står den nye kirken der – litt nedenfor grunnmuren til den gamle korskirken. Kirken er kledd i tre - det høver seg for skogsbygdene. Den fremstår åpen, lys og vennlig. Det er et vakkert kirkebygg. Kirken representerer en arkitektonisk nytolkning som sakralt bygg og kan symbolisere det nye ved Folkekirken - i vår tid.

Les hele juryens begrunnelse på Husbankens hjemmesider 

Om Ulsmåg skole i Bergen sier juryen:

Ulsmåg skole har en spennende desentralisert struktur som på en forbilledlig måte gir muligheter for fleksibel bruk. Gjennom sin romlige organisering inspirer den til trygge og nære læringsmiljø. Dette kommer både lærere og elever til gode. Arkitekten har gjennom en bevisst modulering av bygget arbeidet fram utmerkete dagslysforhold. Bruken av massivtre og tre i konstruksjoner og overflater gir et godt inneklima og et robust og varig inntrykk.

Om enebolig Bøe/Møller i Bærum sier juryen:

Enebolig Bøe/Møller kjennetegnes av høy estetisk kvalitet, en fremragende boligplan og meget holdbare konstruksjoner. Lang levetid og tidløse kvaliteter er viktige miljøaspekter ved dette prosjektet. Det viser at investering i arkitektur med høy kvalitet kan komme mange generasjoner til gode.

Juryen

Juryen for Statens Byggeskikkpris oppnevnes for fire år og består i perioden 2013 – 2016 av

  • leder Anne Enger, Rygge, tidligere fylkesmann i Østfold og medlemmene
  • Ellen Haug, Oslo, prosjektsjef i Rom Eiendom AS
  • Olav Kristoffersen, Trondheim, sivilarkitekt og medeier i arkitektkontoret Brendeland og Kristoffersen
  • Geir Svenningsson, Bergen, sivilarkitekt og senior prosjektleder i Vestlandske Boligbyggelag
  • Anita Veiseth, Alta, senior landskapsarkitekt i Verte landskap.