Valhall – en milliard fat produsert og høy aktivitet for nye tiår

Tirsdag 15. august var OEDs statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde på besøk til Valhall-feltet, sammen med finansminister Siv Jensen.

Fra venstre – Nils Egil Hetland, plattformsjef Aker BP, Ingvil Smines Tybring-Gjedde, statssekretær Olje- og energidepartementet, Julia Brännström Nordtug, politisk rådgiver Finansdepartementet

Fra venstre - Øyvind Eriksen, konserndirektør Aker ASA og styreformann i Aker BP, Ingvil Smines Tybring-Gjedde, statssekretær Olje- og energidepartementet, Siv Jensen, finansminister, Per Mikal Hauge, områdedirektør Aker BP.

 - Valhall er et speilbilde av norsk olje- og gassindustri som viser både historien og fremtidsutsiktene til petroleumsvirksomheten. Dette er et felt som har vært i drift lenge og som skal fortsette å produsere i tiår fremover. Teknologiutvikling gjør at man kan utvinne betraktelig større ressurser enn først antatt, og feltet har bidratt til enorme verdier til det norske samfunnet. Det er gledelig å se at det foregår mye aktivitet og at det vil investeres ytterligere i videreutvikling av feltet, sier Ingvil Tybring Gjedde, statssekretær i Olje- og energidepartementet. 

Valhall-feltet - bestående av en rekke innretninger - ligger i sørlige del av Nordsjøen nær delelinjene med britisk og dansk sektor. Rettighetshavere er AkerBP (operatør) og Hess Norge. Feltet ble oppdaget i 1975, og havdybden i området er om lag 74 meter. Plan for utbygging og drift (PUD) for Valhall-feltet ble godkjent i 1977, og feltet kom i produksjon i 1982. Olje og NGL blir transportert i rørledning til Ekofisk for videre transport til Teesside i Storbritannia. Gassen sendes i rørledning til Norpipe og derfra til Emden i Tyskland. Feltet – inkludert flankeplattformene og den oppjekkbare riggen Mærsk Invincible som er trukket inntil feltet – opereres med kraft fra land. Den ubemannede brønnhodeplattformen Hod, som også er operert av AkerBP, fjernstyres fra Valhall.

Fra venstre - Øyvind Eriksen, konserndirektør Aker ASA og styreformann i Aker BP, Ingvil Smines Tybring-Gjedde, statssekretær Olje- og energidepartementet, Siv Jensen, finansminister, Per Mikal Hauge, områdedirektør Aker BP.

 Bildet: Fra venstre – Nils Egil Hetland, plattformsjef Aker BP, Ingvil Smines Tybring-Gjedde, statssekretær Olje- og energidepartementet, Julia Brännström Nordtug, politisk rådgiver Finansdepartementet

I begynnelsen av januar 2017 passerte Valhall og nabofeltet Hod én milliard fat produserte oljeekvivalenter, som er mer enn tre ganger så mye som forventet da Valhall-feltet ble åpnet i 1982. Valhall vil produsere frem mot 2050. For tiden er det høy aktivitet på Valhall, og rundt 350 offshorearbeidere er i arbeid på feltet. Det pågår boring av nye brønner, samtidig som gamle brønner som ikke lenger er i produksjon plugges med verdens største oppjekkbare rigg, Mærsk Invincible.

Videreutvikling av feltsenteret med nye plattformer på flankene er under planlegging, blant annet vil det leveres PUD for Valhall Vestflanke innen utgangen av 2017. Vestflanken vil bygges ut med en ubemannet brønnhodeplattform, og har forventet produksjonsstart i 2021. Forventede ressurser i vestflanken er estimert til om lag 65 mill. fat oljeekvivalenter. 

Til toppen