Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vannforvaltningsplaner i vassdrag med kraftproduskjon

Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet har i et felles brev til vannregionene gitt nasjonale føringer om hvordan vanndirektivet skal følges opp i vassdrag med vannkraftproduksjon. Hensikten er å finne balansen mellom miljøforbedringer og kraftproduksjon.

Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet har i et felles brev til vannregionene gitt nasjonale føringer om hvordan vanndirektivet skal følges opp i vassdrag med vannkraftproduksjon. Hensikten er å finne balansen mellom miljøforbedringer og kraftproduksjon. 

Miljødirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat har gjennomgått de eldste vassdragsreguleringene med tanke på miljøforbedringer. I brevet gir departementene signal om at det er mest aktuelt å vurdere vannslipp og magasinrestriksjoner i de 50 høyest prioriterte vassdragene. I disse vassdragene er det mest sannsynlig å oppnå miljøforbedringer uten for stort tap i kraftproduksjon. Miljøforbedringer kan både gi fisk tilbake i vassdragene og et generelt forbedret naturmangfold. I arbeidet bør det også legges vekt på miljøtiltak som ikke medfører redusert energiproduksjon.

Departementene oppfordrer til aktiv medvirkning i prosessen med forvaltningsplanene der alle interessenter deltar. Føringen understreker at det skal hensyn til både regulerbar kraft, og andre samfunnsgoder som vannkraften gir, og verdien av et forbedret vassdragsmiljø.

Vannforvaltningsplaner i vassdrag med kraftproduksjon - nasjonale føringer (pdf).

Til toppen