Var valgobservatør med EU i Mali

Av Line Håland Aaltvedt, EU-delegasjonen

Maren Sagvaag Retland fra Stavanger har i sommer vært valgobservatør i Mali i regi av EU. Hun har tidligere hatt lignende oppdrag både i Armenia og Albania.

Maren Sagvaag Retland var i sommer valgobservatør med EU i Mali. Foto: Privat

Retland har siden 2011 vært tilknyttet Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter (NORDEM), en beredskapsordning som rekrutterer og følger opp sekondert personell til internasjonale operasjoner som fremmer demokrati og menneskerettigheter. Beredskapsordningen er fullfinansiert av Utenriksdepartementet.

NORDEM sender valgobservatører til oppdrag både i regi av EU og av Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa (OSSE). Retlands første oppdrag var med OSSE i Armenia i fjor. I år har hun vært valgobservatør for OSSE i Albania og nå sist, i juli og august, for EU i Mali. Med jusutdannelse og jobb som påtalejurist i politiet, synes Retland det er spennende å få oppdrag som valgobservatør.

– Jeg har stor interesse for internasjonale spørsmål og menneskerettigheter, og jeg har hatt ønske om å jobbe internasjonalt. Dette er en veldig lærerik erfaring, og man får kolleger fra hele Europa, forteller hun.

Korttidsobservatør
Det finnes to ulike typer valgobservatører:

- Langtidsobservatører, som kommer til landet seks til åtte uker før valget og har en spesiell funksjon ved å følge med på og rapportere om den politiske situasjonen i landet.
- Korttidsobservatører, som kommer noen dager før valget og overser de tekniske aspektene ved valget. Observatørene snakker med ulike personer og er i valglokalene under hele valgdagen. Videre observerer de om stemmene blir talt opp på korrekt måte og hvordan resultatet blir rapportert inn.

Retland var korttidsobservatør da hun i sommer observerte valget i Mali. Landet har opplevd uroligheter etter at et militærkupp i fjor gjorde det mulig for tuaregopprørere og islamister å ta kontroll over den nordlige delen av landet. Islamistene drev etter hvert ut tuaregene og innførte strenge sharialover flere steder.

Kontroll
I januar innledet Frankrike en militæroperasjon og klarte, sammen med maliske styrker, å ta tilbake kontrollen. I juli utplasserte FN en fredsbevarende styrke i landet, og Norge bidrar med 17 offiserer til denne styrken.

Første runde i valg på ny president ble holdt 28. juli, mens andre runde ble avholdt 11. august. Retland mener Mali har vært effektive i raskt å få i stand valg.

– Etter kuppet lå landet brakk. Men malierne var effektive og klarte å organisere valg veldig fort. Rapportene er positive til hva de har fått til, sier hun.

Tekniske aspekter
Observatørgruppen Retland var del av hadde ansvar for et område i Malis hovedstad Bamako, og oppdraget gikk først og fremst ut på å kontrollere de tekniske aspektene ved valget.

– En viktig oppgave var å sjekke at stemmelokalene var som de skulle, og at alle hadde fått utdelt de nødvendige stemmekortene, forteller hun.

Retland og hennes team fulgte også med på klimaet i forkant av valgdagen, og de var blant annet til stede på valgkampseremonier.

Retland var i Mali både under første og andre valgrunde. Første gang kom hun ned fem dager før valget og ble i halvannen til to uker. Ved andre valgrunde kom hun ned rett før valget, og også denne gang var hun til stede i halvannen til to uker.

Tross tidligere uroligheter mener internasjonale observatører, Retland inkludert, at gjennomføringen av valget var god og at ting gikk riktig for seg. Begge valgomganger gikk også fredelig for seg.

Kun mindre problemer
– Observatørene er i det store og hele positive, og rapportene peker på at det hele gikk bra. Vi opplevde kun mindre problemer, og ting som ble påpekt i første valgrunde ble i stor grad rettet opp til runde to. Inntrykket jeg fikk var at malierne var ambisiøse og ønsket å gjennomføre et bra og demokratisk valg. Derfor var de raske med å prøve å ordne opp i uregelmessigheter, forklarer hun.

Det endelige resultatet fra andre valgomgang er foreløpig ikke offentliggjort. Men tidligere statsminister Ibrahim Boubakar vant første valgomgang med 39,8 prosent av stemmene, og etter andre valgrunde har rivalen Soumaila Cisse erkjent nederlaget og gratulert Boubakar med seieren.

Retland er spent på å følge etterspillet av valget.

– Det blir spennende å se hvordan regjeringen blir dannet. Situasjonen har vært fredelig i etterkant av valget, men det er nå vi vil se om landet består den demokratiske testen og klarer å følge opp lovnader i praksis, sier hun.

Dekker hele verden
NORDEM sender rundt 60 norske observatører til omtrent 20 land årlig. Observatørene i NORDEMs styrke rekrutteres blant annet på bakgrunn av relevant erfaring og med tanke på kvalifikasjoner som land- og regionkunnskap og kjennskap til relevante språk.

Observatørene rekrutteres til NORDEMs valgobservatørstyrke gjennom egne opptaksprosesser, og det er fra denne listen personell til deltakelse i EUs observasjoner blir rekruttert.

I løpet av 2013 har norske valgobservatører vært i blant annet Paraguay, Jordan og Kenya i samarbeid med EU. En liste over valgobservasjoner i 2013 der norsk deltakelse er aktuelt finnes her.

Til toppen