Varmet opp EU-politikere

Om en knapp en uke får Norge besøk av EUs parlamentarikere. EU-delegasjonens ambassadør Atle Leikvoll ga dem appetittvekker i Europaparlamentet.

Om en knapp en uke får Norge besøk av EUs parlamentarikere. EU-delegasjonens ambassadør Atle Leikvoll ga dem appetittvekker i Europaarlamentet.

For 28. gang siden 1982 legger et knippe av EUs parlamentarikere turen innom Oslo for å diskutere Norges forhold til EU. Politikerne sitter i delegasjonen for EUs forhold til EØS-landene (SINEEA) og vil møte representanter i den norske regjeringen og Stortingets europautvalg.

Torsdag i forrige uke holdt EU-delegasjonens ambassadør Atle Leikvoll innlegg for SINEEA-delegasjonen. Han innledet med noen ord om den ferske utredningen om Norges avtaler med EU.

Europeisert
– Organiseringen av samfunnet vårt er blitt europeisert. Til tross for at EU-medlemskap stadig er et ømtåelig tema i Norge, har integrasjonen med resten av Europa vært lite kontroversiell, sa Leikvoll til EU-politikerne som hadde møtt opp.

Den norske ambassadøren var flankert av Gianluca Grippa, leder av Vest-Europa-enheten til EUs utenrikstjeneste (EEAS), i tillegg til Pat the Cope Gallagher, som leder «EØS-delegasjonen» i Parlamentet, og nestleder Anna Hedh.

Observatørstatus
Leikvoll brukte deler av taletiden på hva som binder EU og Norge sammen, og nevnte utenrikspolitikk som et av områdene. For Norge er samarbeidet om nordområdene en av de viktigste utenrikspolitiske sakene. 

– Fordelingen av ressurser, miljø og Norges forhold til Russland er blant de mange temaene som omfatter Norges nordområdepolitikk, sa Leikvoll. 

Grippa fulgte opp med å betegne EUs samarbeid med Norge om utenrikspolitikk som utmerket.  Norge har støttet EU i å oppnå observatørstatus i Det arktiske råd.

Under møtet i Oslo 21. februar vil Europakommisjonens ambassadør til Norge, János Herman, representere EUs embedsverk. Sist europaparlamentarikere møtte norske politikere i Oslo i juni 2011, var noen av temaene EUs tredje postdirektiv og direktivet om innskuddsgaranti.

Til toppen